Business Development

  • Picture of 3 people in a meeting
  • Picture of 7 people in a meeting
  • Picture of 3 people in a meeting

Business Development har ansvaret för projektstyrning av alla nya koncept, produkter och applikationer där det ställs särskilda krav till helt nya kemiska eller produktmässiga sammansättningar.


En kompetent sparringpartner
Med mer än 40 års erfarenhet i branschen har Bramming Plast-Industri byggt upp en stor kompetens inom rådgivning, utveckling och produktion av avancerade och komplexa lösningar i skumplast och gummimaterial. Det täta förhållandet till underleverantörer och samarbetspartners, tillsammans med vår egen ingående marknadskännedom betyder att vi snabbt upptäcker de senaste, nya möjligheterna och tendenserna i branschen.
 
BPIs viljestyrka och behov av att skapa aktiveras och kommer i fokus när vi möts av speciella krav och önskemål till en ny, innovativ lösning. Vi är präglade av en pionjäranda och en utvecklingskultur, där även de mest komplicerade produktutmaningarna får optimala ramar, och omvandlas till unika lösningar i vår särskilda avdelning – Business Development.
  
Avdelningen innehar ett omfattande know-how och är expert på produkt- och materialegenskaper, och har dessutom en ingående kännedom om nya framställningsprocesser. Den är samtidigt en garant för att nödvändiga resurser och lämplig kapacitet avsätts till de helt speciella utvecklingsprojekten. Vi är mycket engagerade i utvecklingsprocessen, och vi kan ge stöd till allt från idé till färdig produkt.

 
Time to market
Vår strukturerade arbetsform betyder att vi snabbt lär känna våra kunder och samarbetspartners väl, och vi kan därför snabbt hjälpa dem vidare i deras arbete. Vi sparar på kunskap och information från uppdragen, och använder dem till att utveckla nya lösningar.
 
BPI prioriterar i högsta grad att hålla ett högt tempo i hela processen från idé till färdig produkt, där det samlade resultatet är individualiserat och optimerat med avsikt att försäkra att produkten är den riktiga, och av högsta kvalitet.
  
I vår strävan efter den helt riktiga lösningen, samarbetar Business Development med andra interna och externa specialister från våra primära kärnområden, beroende på ditt företags karaktär och produktbehov. När ditt uppdrag först funnit vägen till Business Development, och vi har antagit utmatningen, så kan du vara säker på att processen blir noggrant och detaljerat utförd, styrd och övervakad från A-Ö, för att vi ska nå fram till en tillfredsställande lösning på ett både snabbt och effektivt sätt.