BPI blåstemplet med et af verdens mest benyttede ledelsesværktøjer (02.10.2014)

BPI blåstemplet med et af verdens mest benyttede ledelsesværktøjer (02.10.2014)

Den sydvestjyske skumproducent, BPI – Bramming Plast-Industri A/S, har netop fået blåstemplet virksomhedens arbejds- og forretningsgange – den såkaldte ISO 9001-certificering. Et vigtigt tiltag til forbedring af kundeoplevelsen, der harmonerer godt med virksomhedens fokus på kvalitet.

 

Vi er naturligvis glade for at blive bekræftet i, at vi har et ledelsesværktøj, der fungerer, udtaler Jesper Brix – administrerende direktør i Bramming Plast-Industri A/S. Isoleret set, er ISO 9001 naturligvis ikke noget entydigt kvalitetsstempel – men hele processen har været vigtig for os for at få trimmet nogle processer samt værdier i vores virksomhed, som vi allerede benytter for at optimere og fremme en værdiskabende kundedialog.

 

Certificeringen vidner om en systematik og en stræben efter kvalitet i alle henseender, som vi har arbejdet efter i mange år – fortsætter Jesper Brix.
 

ISO 9001 er, for os, blot en af mange milepæle, hvor vi hele tiden forsøger at bekræfte vores kunder i deres valg af BPI som kompetent og innovativ udvikler af specialløsninger i skum.
 

Vi har over de senere år investeret kraftigt i flere discipliner og områder, hvor nøgleordet er kvalitet. Forud for ISO-certificeringen har vi implementeret "KLØ" på arbejdspladsen, som står for Kvalitet – Levering – og Økonomi. En strategiproces, hvor vi har fokus på, i prioriteret rækkefølge, at yde de 2 første i vished om, at det automatisk medfører det sidste – til stor fordel for vores kunder.
 

KLØ er blot ét af områderne, der går særdeles godt i spænd med ISO som ledelsesværktøj – og vores stræben stopper naturligvis ikke her. Vi har allerede kig på yderligere områder, der kan bidrage til flere forbedrede kundeoplevelser.

 

Miljøledelse er et af de næste områder, vi tager fat på, ligesom vi har iværksat undersøgelser indenfor CSR (Virksomhedens sociale ansvar). Certificeringer indenfor et andet af vores fokusområder – Healthcare & Medico – har ligeledes vores interesse, og denne branche er i forvejen præget af høje kvalitetskrav.
 

Vi er på mange måder blevet meget klogere under hele forberedelsen af ISO 9001, og en sådan proces giver blod på tanden til at løfte overlæggeren endnu højere – afslutter Jesper Brix.
 

Yderligere info på: www.bpi.dk