Picture of a truck

Levering

Vi er bevidste om, at levering til aftalt tid har stor betydning for vores kunder. Tillid fra kunderne er et af vores fokusområder, derfor er høj leveringssikkerhed også en selvfølge for os og et område, som løbende måles og dokumenteres.


Leveringssikkerhed 
Vi måler og dokumenterer løbende, om vi lever op til vores egne krav om leveringssikkerhed og foretager ændringer, hvis det er nødvendigt.
  
Vi gør altid vort yderste for at sikre et optimalt vareflow for vores kunder. Det gør vi bl.a. gennem

  • Et fleksibelt produktionsapparat
  • Egen produktion af skum
  • In-house håndtering af alle produktionsprocesser

Derfor kan vi hurtigt omstille produktionen og imødekomme ønsker om f.eks. just-in-time levering, eller hasteordrer med særlig kort leveringstid.

 
En pålidelig totalleverandør
Vi ønsker at være en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder og levere de rigtige produkter af rette kvalitet til rette tid. Derfor arbejder vi kontinuerligt i hele vores forsyningskæde på

 

  • at reducere lead time

… Fra kundens ordre og indkøb af råvarer til vores egen produktion over en effektiv planlægning og gennemførelse af produktionen til kvalitetskontrol, forpakning og endelig levering hos kunden.

 

  • at skræddersy alle led i værdikæden  

Hos BPI nøjes vi ikke blot med at udvikle og fremstille kundespecifikke produktløsninger. Vi skræddersyer alle led i værdikæden til den enkelte kunde – fra indkøb af råvarer til at sikre en logistikløsning, som passer til kundens setup.

 

  • at sikre høj leveringssikkerhed

Vi har desuden altid mere end 300 forskellige skum- og gummityper på lager. Dette er med til at sikre vores kunder en høj leveringssikkerhed og en hurtig opstart på opgaven.
  

  • at prioritering og justeringer sker i tæt dialog med kunden

Skulle produktionsprocessen påvirkes af uforudsete faktorer, som bevirker, at processen forsinkes, sikrer vores overblik og gode kommunikation med kunderne, at prioritering og eventuel justering sker i tæt dialog, således levering kan ske hurtigst muligt.