Miljøpolitik

For BPI handler en grøn tankegang ikke udelukkende om, at vi er bevidste om miljøet, og de udfordringer det giver for virksomheden. For os handler det også om effektivitet og energiforbrug.


Vi vil:

  • mindske vores produkters miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og bortskaffelse

  • effektivisere brugen af råvarer, vand og energi for at belaste miljøet mindst muligt

  • begrænse affald og udledning fra vores produktion og aktiviteter i øvrigt

  • opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere

  • fremme ansvarlige miljøholdninger hos vores medarbejdere

  • søge at opnå bedre miljøstandarder gennem et tæt samarbejde med leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere

  • arbejde målrettet på at efterleve kravene i Miljøstandarden DS/EN ISO 14001:2004

 

Relevante miljø- og arbejdsmiljølovgivninger overvåges løbende for at sikre, at virksomhedens aktiviteter foregår inden for de fastlagte lovkrav.