CSR

  • Picture of a sunset and windmills
  • Picture of blowing on dandelions
  • blade-rorer-vand

Hos Bramming Plast-Industri A/S har vi fokus på at øge kvaliteten af vores arbejde ved at tage de sociale og miljømæssige aspekter med i alt det, vi foretager os.

 

 

 


 

Vi holder løbende øje med al relevant miljømæssig og arbejdsmiljømæssig lovgivning for at sikre, at vi efter bedste overbevisning overholder gældende lovkrav.

 

I 2013 var vi blandt de første producenter i verden til at benytte de nye Low Emission råvarer i fremstillingen af fleksibelt MDI-baseret skum. Vores miljøansvar er et bevis udadtil på vores bestræbelser på at beskytte miljøet og have så lidt indvirkning på det som muligt. 

 

ISO 9001
BPI har taget et kvalitetsstyringssystem i brug, som i april 2014 gjorde det muligt at leve op til samtlige de standarder, der skulle til for at opnå den
ISO 9001-godkendelse, som gælder for vores fabrikker i både Danmark og Polen.

 

Global Compact
I 2014 kom vi desuden med i UN Global Compact.  Vi giver i
en skrivelse til dette foretagende udtryk for vores hensigt om i virksomhedsdrift og -strategi at gøre brug af ti universelt anerkendte principper inden for områderne menneskeret, arbejdsvilkår, miljø og bekæmpelse af korruption.

For yderligere oplysninger om vores aktiviteter til fremme af virksomhedens sociale ansvar i 2014-15 henvises til vores tilsagnserklæring til den omgivende verden.

BPI CSR Policy 2016

CSR Policy                                             

Download 


CSR declaration as per 4.3.15-picture

CSR Declaration                                     

Download


CSR-Letter-of-commitment---signed

CSR letter of commitment                     

Download


Signed application Global Compact

Letter to Global Compact                      

Download


COP Report 2016

Global Compact

COP 2016

Download                                                                            

COP Communication on Progress 2015

Global Compact

COP 2015

Download