Picture of a truck

Leverans

Vi er bevidste om, at levering til aftalt tid har stor betydning for vores kunder. Tillid fra kunderne er et af vores fokusområder, derfor er høj leveringssikkerhed også en selvfølge for os og et område, som løbende måles og dokumenteres.


Leveringssikkerhed 
Vi måler og dokumenterer løbende, om vi lever op til vores egne krav om leveringssikkerhed og foretager ændringer, hvis det er nødvendigt.
  
Vi gør altid vort yderste for at sikre et optimalt vareflow for vores kunder. Det gør vi bl.a. gennem et fleksibelt produktionsapparat. Vi producerer vort eget skum, og alle produktionsprocesser håndteres inhouse. Derfor kan vi hurtigt omstille produktionen og imødekomme ønsker om f.eks. just-in-time levering, eller hasteordrer med særlig kort leveringstid.
 
Vi har desuden altid mere end 300 forskellige skum- og gummityper på lager. Dette er med til at sikre vores kunder en høj leveringssikkerhed og en hurtig opstart på opgaven.
  
Skulle produktionsprocessen påvirkes af uforudsete faktorer, som bevirker, at processen forsinkes, sikrer vores overblik og gode kommunikation med kunderne, at prioritering og eventuel justering sker i tæt dialog, således levering kan ske hurtigst muligt.

 
En pålidelig totalleverandør
Vi ønsker at være en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder og levere de rigtige produkter af rette kvalitet til rette tid. Derfor arbejder vi kontinuerligt i hele vores forsyningskæde på at reducere lead time – fra kundens ordre og indkøb af råvarer til vores egen produktion over en effektiv planlægning og gennemførelse af produktionen til kvalitetskontrol, forpakning og endelig levering hos kunden.
  
Hos BPI nøjes vi ikke blot med at udvikle og fremstille kundespecifikke produktløsninger. Vi skræddersyer alle led i værdikæden til den enkelte kunde – fra indkøb af råvarer til at sikre en logistikløsning, som passer til kundens setup.