Miljö

Med BPI är du garanterad en miljömedveten leverantör. Vi använder MDI-baserat skum och Low Emission-råvaror i produktionen, och reducerar användningen av råvaror, vatten och energi, samt återanvänder material när det är möjligt.


Ställ krav – det gör vi
BPI har fokus på miljön. Vi arbetar konstant på att reducera eventuella negativa påverkningar som våra produkter eller produktion kan ha på miljön.
 
Det betyder också att vi tillsammans med våra leverantörer försöker hitta nya möjligheter för att värna om miljön och den ömsesidiga påverkan.
Vi ställer krav på våra leverantörer om att värna om miljön. När det ska väljas nya leverantörer eller råvaror, ska både produkter och leverantörer leva upp till en rad olika krav på miljöområdet för att kunna godkännas som leverantör till BPI.

 
Miljöriktig produktion
På BPI lägger vi stor vikt vid att konstant reducera negativ miljöpåverkan i vår produktion. Vi har alltid använt MDI till allt egenproducerat skum (både hårt och flexibelt), och därmed valt bort det mer miljöskadliga alternativet TDI.
  
Som en av de första skumproducenterna i Europa går nu BPI ett steg längre och tar nya Low Emission-råvaror i bruk vid produktionen av flexibelt MDI-baserat skum.

 
Återanvändning
Utöver en miljöriktig produktion, försöker vi också att reducera användandet av vatten och energi, för att belasta miljön så lite som möjligt.
  
Detta kommer bl.a. till uttryck genom återanvändning av polyuretanskum. BPI råder över egna anläggningar för granulering av rester/avskurna bitar av polyuretanprodukter. Det flexibla granulatskummet limmas sedan ihop under tryck och blir därmed till regenererade produkter i form av t.ex. Setex och VibraSetex.
  
Du kan läsa mer om BPIs miljöpolitik här.