CSR

  • Picture of a sunset and windmills
  • Picture of blowing on dandelions
  • blade-rorer-vand

BPI håller fokus på kvaliteten i vårt arbete genom att integrera sociala och miljömässiga hänsynstagande i alla våra aktiviteter.


 

Vi övervakar löpande alla relevanta miljömässiga och arbetshälsomässiga lagar och föreskrifter för att säkerställa att våra aktiviteter utifrån vårt bästa agerande efterlever etablerade lagkrav.

 

Under 2013 var vi bland de första tillverkarna i världen som använde de nya Low Emission-råmaterialen i produktionen av flexibelt MDI-baserat skum.
Vårt gröna miljöansvar är ett offentligt bevis på våra ansträngningar i att skydda miljön och utöva en så liten effekt som möjligt på miljön.

 

ISO 9001
BPI har även infört ett kvalitetshanteringssystem som i april 2014 gjorde det möjligt att uppfylla alla standarder som krävs för att bli  
ISO 9001-certifierade. Det gäller både för vår fabriker i Danmark Polen.

 

Global Compact
2014 gick vi också med i UN Global Compact.  I vårt
brev till detta initiativ utryckte vi vår avsikt att engagera oss i vår drift och våra strategier genom att använda ti universellt accepterade principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och bekämpning av korruption.

Fler detaljer om våra CSR-aktiviteter 2014–2015 finns i vår förklaring om vårt engagement för den omgivande världen

BPI CSR Policy 2016

CSR Policy                                             

Download


CSR declaration as per 4.3.15-picture

CSR Declaration                                    

Download


CSR-Letter-of-commitment---signed

CSR letter of commitment                    

Download


Signed application Global Compact

Letter to Global Compact                     

Download


COP Report 2016

Global Compact

COP 2016

Download                                                                            

COP Communication on Progress 2015

Global Compact

COP 2015

Download