Energi

  • Picture of windmills
  • Picture of a working man
  • Picture of a sunset and windmills

När vi tänker hög kvalitet så tar vi också hänsyn till våra produkters inverkan på miljön. Därför stöttar vi utvecklingen och skapandet av nya lösningar till företag som arbetar med olika typer av energi, och särskilt alternativa energilösningar.


Naturliga resurser för en alternativ värld
Vårt skum är baserat på MDI och är därför mer energi- och miljövänligt än skum baserat på TDI.
Energi är ett område där BPI kan erbjuda en mängd olika lösningar och expertis inom isolering, buller- och vibrationsdämpning samt skydd för olika komponenter.

 

Vindkraft
BPI är en betrodd leverantör till många företag som arbetar i vindkraftindustrin. Du hittar våra produkter både på insidan och utsidan av olika komponenter till vindturbiner. Produkterna på insidan hjälper till med att dämpa buller och vibrationer, medan produkterna på utsidan hjälper till med att skydda komponenterna under tillverkning och transport. 

 

Solkraft
 Vi kan inom solkraftsindustrin erbjuda lösningar för förpackning och tätning av olika komponenter. 

 

Andra energityper
I vår avdelning Specialities finner du erfarna konsulter som kan skapa den optimala lösningen för dig och ditt företag.