Healthcare

  • Picture of a hand on foam
  • Picture of a mattress
  • Picture of a sleeping woman

Healthcare utvecklar och levererar avancerade och kundspecifika lösningar till sjukhus- och vårdsektorn.


Kundspecifika lösningar
Vi har under många år utvecklat och producerat tryckfördelande madrasser och kuddar. Vi är medvetna om att ingen kvalitet i praktiken kan användas av alla användare. Därför fokuserar vi på att utveckla kundspecifika lösningar för att bemöta våra kunders olika önskemål och behov.