Produktutveckling

Tillsammans med våra kunder omvandlar vi goda idéer till nya produkter.


Kundspecifika lösningar
På vår utvecklingsavdelning är vi parata till att utveckla mycket komplexa och avancerade, skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi prioriterar samarbetet med den enskilda kunden högt och engagerar oss 100 % i utvecklingen av resultatorienterade lösningar. Vi utvecklar, bearbetar och distribuerar skum som råvaror, halvfabrikat, eller färdiga produkter. Vi erbjuder kundspecifika lösningar som:

 

  • BPI-märkt
  • Privat märke
  • OEM-produkter

  
Vi erbjuder lösningar som spänner från produktion av de mer enkla uppdragen till större, komplicerade projekt. Oavsett om det handlar om utvecklings- och produktionsförlopp med enkla eller komplexa lösningar, så erbjuder vi rådgivning angående vilka material som är lämpligast för det aktuella uppdraget.
  
BPI har utvecklat och producerat förstklassiga skumprodukter för global användning i mer än 40 år. Våra kunder använder sig ofta av vår omfattande kunskap om utveckling och produktion av skum till deras egna, individuella lösningar. Tillsammans med den enskilda kunden omvandlar vi goda idéer till nya produkter Tillsammans med oss utvecklar kunden produkter, som lever upp till de höga krav som ställs på bl.a. kvalitet och tryckavlastning på dagens marknader.
  
Använd oss som en aktiv samarbetspartner vid vidareutveckling av redan existerande produkter eller vid utveckling av nya produkter.