Medico

  • Picture of a hand on foam
  • Picture of a mattress
  • Picture of a sleeping woman

Genom ett tätt och förtroligt samarbete med våra kunder, utvecklar, producerar och levererar BPI skum för användning i kroppsnära produkter för medicinsk utrustning, samt exklusiva förpackningar.


Skumplast och bättre livskvalitet
För att leverera till en industri som har åstadkommit några av de viktigaste framstegen i vår tid – nämligen läkemedelsindustrin – måste man vara medveten om, och klar till att följa, särskilt högt ställda krav.
  
Den biotekniska forskningen anses vara ett av de viktigaste utvecklingsområdena i samhället. För BPI är denna industri ett av våra mest betydande segment. Vi lägger stor vikt vid att efterleva de krav, specifikationer och föreskrifter som ska till för att leverera den optimala produktlösningen.

 
Produktutveckling
Företag som framställer analytisk utrustning, engångsartiklar eller vårdande produkter till läkemedelsmarknaden, gynnas av vår särskilda förmåga att utveckla lösningar eller applikationer som är minst lika mycket genomtänkta och unika som industrin själv.
 
Vi vet hur otaliga skum- och plasttyper fungerar i kombination med andra material, oavsett om det handlar om skum vars ändamål är att skydda den medicintekniska utrustningen, ingå som en del i en slutprodukt, eller att beskydda själva användaren och/eller patienten med avsikt på att skapa bekväma hjälpmedel för sjukgymnastik.
 
Vår kännedom om och utveckling av detta segment är präglat av specialanpassade lösningar till kunden. Våra kunder har stora fördelar av den utpräglade flexibiliteten och anpassningsförmågan hos vår produktionsapparat, samtidigt med ett omfattande program av möjliga material och kvaliteter, samt inte minst, vår logistik.