Picture of a man behind a computer

Formgjutning

De många år av erfarenhet inom produktion av formgjutna designmöbler har gjort oss till specialister i komplicereda ämnen av gjutet skum som t.ex. hela formgjutna möblar.


Vi ger dig frihet till en unik design
Formgjutning ger nästan oanade möjligheter för möbeldesignern. Med denna bearbetning av skum, är form och tjocklek av de önskade möbelämnena sällan en begränsning. Formgjutning med polyuretanskum ger möbelindustrien den nödvendiga formmässiga friheten – vi erbjuder formgjutning av möbelskal i både hård och mjuk polyuretan, inklusiv hård MDI med ingjuten mjuk MDI skum. 

 

Kontakta oss för att lära sig mer. 

 

3 unika typer av gjutet skum

PurFlex® är ett flexibelt MDI-baserat polyuretanskum (PUR-skum), som primärt används som ett stoppningsmaterial till formgjutna möbler.
  

PurCore® är ett hårt MDI-baserat polyuretanskum (PUR-skum), som primärt används som ett bärande konstruktionsmaterial i möbler.
  

PurFusion® är en fusionsprodukt mellan PurFlex® och PurCore®. Det är en enastående teknik, som endast bemästras av BPI. Vid framställning av möbelskal med PurFusion®-tekniken, kombineras konstruktionsdelen med komfortdelen. 
 

Low Emission med MDI-baserat skum
Low Emission-råvaror används i produktionen av flexibelt MDI-baserat skum. Hos BPI lägger vi stor vikt på att konstant höja nivån på kvalitet och reducera negativ miljöpåverkan. Vi har alltid, som nnågra av de första skumproducenterna i Europa, använt MDI till allt egenproducerat skum (både hårt och flexibelt), och därmed valt bort det mer miljöskadliga alternativet TDI. Läs mer om Low Emission.