Kompetens

Hos BPI er vi experter på utveckling och produktion av avancerade, kundspecifika lösningar till möbelindustrin.


Specialister på utveckling av möbler

Hos BPI har vi mer än 40 års erfarenhet av utveckling och produktion av PUR-ämnen till möbelindustrin. Vi har varit medutvecklare av flera olika designmöbler, och har producerat PU-skum antingen som formgjutet skum eller som blockskum till mer än 1000 olika designmöbler.
 

Vi ser alltid möjligheter, oavsett om det handlar om produktion av designklassiker, eller utveckling av ny och innovativ design. Bland de många designmöbler som vi idag levererar skum till, kan vi nämna Arne Jacobsens Svanen och Ägget, samt soffan Favn.
  
Vårt långvariga engagemang avspeglar vårt sätt att arbeta på. Föreningen av avancerad teknologi med en hög professionell kompetens är vårt fundament. Samarbete och dialog är de nyckelord vi praktiserar i förhållande till kunder och samarbetspartners.

 

Din närmaste partner i produktutveckling

Förutom en enastående produktkunskap och en djupgående kunskap om material och processer i möbelindustrin, markerar BPI sin position och sitt kännetecken vid att vara kompetent och processorienterad överallt i värdekedjan. Vi försöker inte vara totalleverantör i alla möjliga områden vid framställningen av en möbel. Men vi känner till alla nödvändiga beståndsdelar, och även om vi har specialiserat oss på skum, så har vi kapacitet till att rådgiva och samspela med andra kompetenta spelare i vårt eget eller kundens nätverk. Antingen det är tal om

  • PVC
  • textilier
  • quiltning
  • möbelkonstruktioner
  • trä- och metallbearbetning
  • svets- och sömnadsmetoder till madrasslinjer
  • generell stoppning

så är vi kapabla till att ge spännande och relevant input, varsomhelst i processen. Ett samarbete som varje designer och konstruktör kan få ut något bra från, och som til syvende og sidst betyder en kostnadseffektiv lösning för producenten, och en mycket attraktiv produkt för kunden.

Den stora skillnaden jämfört med en traditionell samarbetspartner ligger i BPI:s styrka i värdekedjan, med andra ord, i vår förståelse för möbler och de krav som ställs för att uppnå den formfulländade designen.

 

Leveranssäkerhet

Vi kräver en hög leveranssäkerhet från våra leverantörer, så att vår produktion inte stoppas eller försenas i onödan. Det är helt naturligt att du också kräver en hög leveranssäkerhet av dina leverantörer. Vi är medvetna om att tid är en väsentlig parameter när nya möbler ska lanseras, så därför gör vi alltid vårt yttersta för att se till att vi håller de avtal som vi ingår med våra kunder.

 

Våra kunskapsområden
Våra professionella kunskapsområden innefattar bl.a.: