Produktutveckling

Det kan mycket väl betala sig att samarbeta med en erfaren produktutvecklare. Vi prioriterar innovation och effektivitet högt.


Vi utvecklar produkten tillsammans med dig
På BPI har vi stor erfarenhet av projektstyrning. Vi ingår alltid ett tätt samarbete med våra kunder om att vidareutveckla existerande produkter, eller utveckla helt nya produkter, och färdigställa dem för produktion. Vi produktutvecklar både på delkomoponenter av designmöbler och på kompletta möbler, och vi är med dig hela vägen från koncept till färdig produkt.
 
Effektiv produktionsprocess
Det kan betala sig att ha en erfaren produktutvecklare som styr processen när ett nytt utvecklingsuppdrag ska påbörjas.
 
Vi har egna designutbildade, anställda konstruktörer, som med fördel kan involveras i utvecklingsprocessen. Konstruktörerna kan t.ex. synliggöra en ny design i 3D-format. På det sättet får våra kunder omedelbart en realistisk bild av den färdiga produkten.
  
På BPI har vi mer än 40 års erfarenhet, egen produktion av skum, och ett tätt samarbete med utvalda underleverantörer, vilket gör att vi kan agera som totalleverantör för våra kunder.
 

Strukturerad process
Vår omfattande know-how och många års erfarenhet av möbelbranschen gör oss till experter i hantering av utvecklingsprocesser. Vi är alltid 100 % fokuserade på det enskilda projektet, för att säkerställa att våra kunder uppnår bästa möjliga resultat och samtidigt sparar tid i utvecklingsfasen.
   
Vår strukturerade tillgång till de kundspecifika projekten säkerställer att väsentliga beslutningspunkter och deadlines tillvaratas och hålls.
   
Genom att samarbete med BPI är du säker på att få en erfaren, innovativ, och utvecklingsorienterad projektledare.