Dämpning

Tillsammans med våra kunder skapar vi den bästa möjliga lösningen för ljudabsorbering, samt för skydd mot eller dämpning av vibrationer.


Skydda produkterna och omgivningen  
På BPI har vi under många år arbetat med utveckling och framställning av skum för:

  • Dämpning och absorbering av ljud
  • Dämpning av stötar och vibrationer.

 

Stort fokus på ljuddämpning och at minska vibrationer
En låg bullernivå är viktigt för människors välbefinnande, och därför ställs det hela tiden större och större krav till bullerdämpning i byggnader. BPI har alltid haft ett stort fokus på bullerdämpning och at minska vibrationer, och vi samarbetar med våra kunder för att finna individuella lösningar, som är anpassade till det enskilda uppdraget.
  
Våra skumprodukter används bl.a som ljud- och vibrationsdämpande material i HVAC-aggregat (Heating, Ventilation, Air-Conditioning), och kan användas i alla frekvensområden.
 
Produkter med dämpande egenskaper

BPI har 4 typer av egna producerade skum med dämpande egenskaper:

 

PureSound® är ett brandhämmande PU-skum med en öppen cellstruktur. Detta material används främst för ljudisolering och dämpning av ljud.

 

Setex® är ett flexibelt granulatskum som är framställt av olika typer av PU-skum. Detta material används främst för dämpning av ljud och vibrationer.

 

VibraFlex® är ett unikt vibrationsdämpande PU-skum som är perfekt för att dämpa och absorbera vibrationer t.ex. i samband m ed byggnation och golvläggning.

 

VibraSetex® är ett elastiskt granulatskum framställt av 100 % VibraFlex®. Detta material används främst för stöt- och ljuddämpning.