Produktutveckling

Produktutveckling är BPIs kärnkompetens, där vi ger kompetent rådgivning och sparring genom hela processen från idé till färdig och levererad produkt. Tillsammans utvecklar vi optimerade totallösningar.


Från idé till verklighet  

Att utveckla produktlösningar för framtiden kräver att vi tänker visionärt, och förstår att konvertera idéer till verklighet. Vi skapar ramarna genom att anställa högtmmotiverade och engagerade medarbetare, som i tätt samarbete med den enskilda kunden förmår att säkerställa de optimala lösningarna.

 
Utveckling av kundspecifika lösningar

Den viktigaste faktorn vid utveckling av kundspecifika lösningar är den direkta dialogen med våra kunder. I vår utvecklingsavdelning sitter produktchefer och konstruktörer, som arbetar tätt ihop med underleverantörer och andra samarbetspartners i ett globalt nätverk. Detta samarbete ger en kompetens som du inte hittar hos andra.

 
Oändliga möjligheter 

Att bemöta kundernas krav och förväntningar kräver en kontinuerlig utveckling av eget produktsortiment och bearbetningsmetoder. Med utgångspunkt i den kommunikation vi har med våra kunder, samt vår ingående kännedom till marknaden, investerar vi därför också massivt i utvecklingen av nya produkter, lösningar och bearbetningsmetoder, så att vi även i framtiden kan framstå som en innovativ och seriös samarbetspartner.