Picture of silhouettes of two people

Customer Service

Hos BPI Customer Service märker du skillnaden mellan vanlig service och den extra ansträngning som ska till för att överstiga förväntningarna.


Kvalificerad rådgivning och support
BPIs kundservice markerar sig först och främst inom ett klart och otvetydig arbetsområde – nämligen att ge våra kunder service.
  
Även om detta är en självklarhet, strävar vår stab av hjälpsamma och leende medarbetare ändå efter att våra kunder ska kunna märka skillnaden på vanlig service och den extra ansträngning som ska till för att överstiga förväntningarna.
  
Oavsett om det handlar om generella frågor, reklamationer, beställningar eller annat, så kan du vara säker på att vi är helt fokuserade på just ditt behov, och har som mål att behandla din sak professionellt, snabbt, och proaktivt.
  
Det sista vittnar om att vi inte sätter oss passivt ner och väntar på att du ringer oss. Vi tar gärna initiativ, om vi ser områden eller lösningar som på något vis kan vara till din fördel.
Vår kundservice bekräftar ditt val av BPI som en kompetent, trovärdig och pålitlig partner, och bidrar samtidigt till att skapa trygghet i vårt samarbete med dig.
 
Kundservicen stöttar också vår försäljningsavdelning, så att vi kan möta dina förväntningar på att leverera en kvalificerad rådgivning och support.
Vi sitter alltid redo vid telefonerna