Kvalitetspolitik

 • Picture of a man
 • Picture of a man cutting foam
 • Picture of a man working

På BPI sätter vi kunden i centrum och tar hänsyn till kundens behov och förväntningar för att nå fram till den riktiga kvaliteten.


Kvalitet – en integrerad del av BPI
Kvalitet är inte bara något vi lägger vikt på för att vi måste. Kvalitet är en integrerad del av BPI, som tillför värde både till våra kunder och till verksamheten.
 
Vi vill:

 • Förmedla den bästa möjliga rådgivningen och vägledningen till kunderna

 • Sätta kunden i centrum och ta hänsyn till kundens behov och förväntningar för rätt kvalitet och pris, med ändamålet att säkra en hög grad av kundtillfredsställelse.

 • Öka kundtillfredsställelsen genom att leverera kvalitetsprodukter och tjänster

 • Löpande förbättra och garantera produkternas kvalitet

 • Garantera en målinriktad utveckling av den enskilda medarbetarens personliga och professionella kompetens

 • Arbeta för ett värdeskapande samarbete med våra leverantörer

 • Löpande insamling av förbättringsförslag till kvalitetsstyrning genom bl.a. intern revision och återkoppling från kunder

 • Målinriktat arbeta på att efterleva kraven i kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2008

 

Ovanstående politik utvärderas löpande med hänsyn till omvärldens ökande krav.