Low Emission

BPI värnar om miljön. Därför använder vi MDI-baserat skum och Low Emission-råvaror i produktionen.


Optimering av kvalitet och miljö

På BPI lägger vi stor vikt vid att konstant höja kvalitetsnivån, och på att reducera den negativa miljöpåverkan. Därför har vi utvecklat en ny typ av MDI-baserat skum.
  
På BPI har vi alltid använt MDI till allt egenproducerat skum (både hårt och flexibelt), och därmed valt bort det mer miljöskadliga alternativet TDI. Med det nya Low Emission-skummet tar vi ytterligare ett steg framåt.
  
Som några av de första skumproducenterna i Europa har BPI tagit de nya Low Emission-råvarorna i bruk vid produktionen av flexibelt MDI-baserat skum.

 
Iögonfallande fördelar

Med Low Emission uppnås bl.a. en bättre kvalitet hos slutprodukten, och dessutom är råvarorna mer miljövänliga än de som användes tidigare:

  • Producerat med miljövänliga råvaror

  • Halogenfritt

  • Lever upp till både CAL117 A & D och BS5852 Crib 5

  • Kan godkännas enligt Svanenmärket, Økotex och Certipur

  • Samma långa levnadstid på slutprodukten

  • Snyggare yta efter gjutning

  • Mer öppen cellstruktur, vilket leder till en bättre vidhäftning vid limning