Miljöpolitik

För BPI handlar en grön tankegång inte enbart om att vi är miljömedvetna, och tänker på de utmaningar det ger verksamheten. För oss handlar det också om effektivitet och energiförbruk.


Vi strävar efter att:

  • minska våra produkters negativa miljöpåverkan vid framställning, användning, och kassering

  • effektivisera användandet av råvaror, vatten och energi, för att belasta miljön så lite som möjligt

  • begränsa avfall och utsläpp från vår produktion och övriga aktiviteter

  • upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare

  • främja ansvarsfulla miljötankegångar hos våra medarbetare

  • försöka uppnå bättre miljöstandarder genom ett nära samarbeta med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners

  • målinriktat arbeta på att efterleva kraven i miljöstandarden DS/EN ISO 14001:2004

   
Relevanta miljö- och arbetsmiljölagstiftningar genomgås löpande för att säkra att verksamhetens aktiviteter sker inom ramen för gällande lagar.