Code of Conduct

  • Picture of a sunset and windmills
  • Picture of blowing on dandelions
  • blade-rorer-vand

 

BPI Code of Conduct

Med mer än 40 års erfarenhet och kunnande, är BPI idag en ledande marknadsförare av avancerade och teknikbaserade skumlösningar för handel, industri och myndigheter.

Vår kultur förkroppsligar djupt rotade traditioner för hantverk och unika anpassning till individuella kundbehov.

 

Vi arbetar ständigt med att övervaka alla relevanta miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetskrav som vi har vetskap om, och säkerställer att vår verksamhet arbetar enligt etablerade lagkrav.

 

Nedan finner ni vår Code of Conduct och med den, vår inställning till vår arbetsmiljö och omvärld:

 

 


BPI Code of Conduct

Code of Conduct                                   

Download