Produkter

Produktupplysningar

1. Skum till isolering, ljud- och vibrationsdämpning.

Tåligt polyuretan skum lämpligt för isolering och för buller- och vibrationsdämpning. Alla produkter kan formas och levereras specifikt efter kundernas behov.

2. Skum till madrasser, kuddar och medicintekniska produkter.

Formstabilt och flexibelt PU skum lämpligt för tryckavlastande madrasser och kuddar, men också som komponenter i olika medicintekniska produkter. Alla produkter kan formas och levereras specifikt efter kundernas behov.

3. Möbelskum

Olika typer av PU-skum som skapats för att ge möbeltillverkare optimal kreativ frihet och de designlösningar som behövs för att skapa en effektiv produktion, en stabil konstruktion, optimal komfort och en unik design. Alla produkter kan formas och levereras enligt kundernas behov.

4. Förpackningsskum

Dessa skumtyper har konstruerats och tillverkats för att tåla upprepade stötar och slag. Alla produkter kan formas och levereras enligt kundernas behov.

5. Övriga skumkvaliteter.

Dessa produkter är användbara för många olika branscher, bland annat, sjukvård, design och teknik, transportindustrin eller bygg- och anläggningsindustrin. Alla produkter kan formas och levereras enligt kundernas behov. Här finns produkter med många tillämpningar och funktioner, inklusive produktskydd, stabilitet, komfort och mycket mer.