Värderingar

 

BPIs ryggrad utgörs av gemensamma och starka värderingar.


Vi skapar lösningar med värden
Kompetenta och engagerade medarbetare i tät dialog med den enskilda kunden är avgörande för att vi ska kunna leverera lösningar som skapar värden för våra kunder.
 
Vår styrka är medarbetarens kunskap
Hos BPI handlar professionalism och hög ämneskunskap om att hela tiden tillägna sig och utveckla nya kompetenser. Vi använder medvetet nätverk tvärs över de olika avdelningarna i företaget. Samarbetet ger åtkomst till kunskap och kompetens, och bidrar till att öka förståelsen för alla företagsprocesserna.
   
Det effektiva samarbetet kommer våra kunder till godo, när det finns behov för inspiration och nya idéer för utveckling och lösning av konkreta uppdrag.

 
BPIs 5 värderingar
Hos BPI är vi: 

  • Engagerede
  • Handlingsorienterade
  • Innovativa
  • Viljestarka
  • Jordnära