Totallösninger & Partnerskab

Bredden på maskinparken kombinerat med vår stora expertkunskap ger oss möjlighet att agera som totalleverantör för våra kunder – från idé till färdig produkt.


Total optimering i hela värdekedjan
På områden där vi själva inte har expertkunskap använder vi oss av vårt stora nätverk, och samarbetar med några av marknadens bästa producenter av råvaror. Det gör att vi kan agera som totalleverantör för våra kunder.
 
Vår tillgång till kundanpassade lösningar är alltid total optimering av ett partnerskap. Ett partnerskap kan omfatta outsourcing till oss av en hel process eller en produkt – eller endast leverans av en mindre del. Alltihop med avsikten att minimera den totala kostnaden för framställning av en given produkt.
 
En flexibel totallösning för våra kunder kan t.ex. omfatta:

 

  • Särskilt inköp av råvaror

  • Särskild färgning av skum

  • Kundanpassad utformning av ämnen

  • Särskild förpackning

  • Know-how och utveckling

  • Kundanpassad logistik, så att den stämmer med kundens uppsättning

 

Partnerskap
BPI förpliktar sig till innovation i allt vad vi gör, inklusive partnerskap. Vi tror på att varje partnerskap är unikt, och därför är vi också mycket flexibla med strukturen.
 
Vi engagerar oss i våra partners i alla faser av produktutvecklingen. I varje enskilt fall ger vi målriktat stöd, som svarar till de behov och prioriteringar hos vår partner. Och i alla tillfällen ingår vi ett tätt samarbete, för att säkerställa en strategisk överensstämmelse och succé för bägge parter.
 
Vi ger alla våra partners ett optimalt stöd genom en kombination av expertis och resurser. Detta resulterar i unika och kundanpassade lösningar.
  
Hos BPI bygger varje partnerskap på ett fundament av ömsesidig respekt och samordnade intressen.