Vision & Mission

Vi når långt. 
I förhållande till våra kunder och med våra ambitioner.


Mission
Att inspirera och medverka till utveckling, design och produktion av avancerade, kundspecifika totallösningar i skumplast och gummimaterial. Vi sätter en ära i att leverera miljövänliga ämnen i hög kvalitet till avtalad tidspunkt.
 

Vision
Vi ska vara Europas mest innovativa och efterfrågade samarbetspartner.