Steg inuti ett starkt och långvarigt nätverk

BPIs unika skumlösningar är baserat på ett långsiktigt samarbete med lojala och professionella underleverantörer och ett omfattande nätverk av specialister med samma höga standard och kvalitetskrav.
Läs mer om oss här

Senaste nyheterna från BPI

  Se alla nyheter

Industri & Anläggningar

Vi utvecklar, bearbetar och tillverkar skumskumlösningar till stora områder inom byggnader, maskinteknologi och anläggningar. Våra komponenter är vanligtvis gömda. Ändå är de ofta den väsentliga delen av hela – och avgörande betydelse för den övergripande uppfattningen av kvalitet. Vi är inte rädda för världens ständigt ökande krav på lösningar som garanterar låg ljudnivå i olika arbetsmiljöer och byggnader. Faktum är att det ger oss en bra känsla när vi – i slutändan – gör ett viktigt bidrag till människors välbefinnande.

Läs mer

Möbler & Design

För oss handlar det inte bara om att vara en framstående specialist inom bearbetning och produktion av komplicerade, skumbaserade ämnen – eller om att sälje hållbara lösningar till möbelindustrin. Det handlar i stor utsträckning om distinkt produkt- och konceptförståelse när våra designutbildade konstruktörer är i nära kontakt med dig. I samme höga grad handler det om en utvecklingsorienterad och flexibel produktion, fokuserad på innovation och nya tanker – eller med djup respekt för stora ikoniska designklassiker i unik enhetlighet – gång på gång.

Oavsett – du har den ultimata friheten för den unika designen.

Läs mer

BPI i rörelse

Allt började i 1971 med en ung entreprenörs fascination av skum och de många kombinationerna och integrationsmöjligheterna. Bramming Plast-Industri A / S har med en liten grupp engagerade medarbetare byggt en stark kultur, solid erfarenhet och bra hantverk under åren. Idag är BPI ett modernt och framsynt företag med den senaste tekniken och tillverkningsmetoder som gör företaget till en ledande pionjär inom sitt område. Och vi flyttar oss fortfarande. Se här några exempel på hur.

Läs mer om oss

Vi sträcker oss långt

Vi vet att du ställer krav – och med rätta. Ditt projekt förtjänar de bästa förutsättningarna och ramarna. Vi betraktar varje uppgift som en förtroendeomöstning och är därför fokuserade på att följa dig från A-Z. Bland våra mer än 400 specialister hitter vi garanteret ett team som är mycket motiverat och kvalificerat för att engagera sig i ett nära och innovativt samarbete med dig. Vår kunskapsdelning är en naturlig och ovillkorlig del av vår omfattande service och rådgivningsprocess. Vad du än letar efter möter du båda smil och kompetenser, oavsett om det är frågor till kundtjänst eller experter från produktutveckling. Ta här den direkta vägen till våra konsulter och specialister.

Kontakta oss här