Tänk grön

För BPI handlar en grön tankegång inte enbart om att vi är miljömedvetna, för oss handlar det också om effektivitet och energiförbrukning. Dessutom betonar vi våra kunders kvalitétsuppfattning och vi strävar alltid efter att leva upp till mycket höga förväntningar. Vi jobbar strukturerat på följande:

Minska våra produkters negativa miljöpåverkan vid framställning, användning, och kassering

Effektivisera användandet av råvaror, vatten och energi, för att belasta miljön så lite som möjligt

Begränsa avfall och utsläpp från vår produktion och övriga aktiviteter

Upprätthålla höga säkerhetsstandarder för våra medarbetare

Främja ansvarsfulla miljötankegångar hos våra medarbetare

Försöka uppnå bättre miljöstandarder genom ett nära samarbeta med leverantörer, kunder och andra samarbetspartners

Relevanta miljö- och arbetsmiljölagstiftningar genomgås löpande för att säkra att verksamhetens aktiviteter sker inom ramen för gällande lagar.

Download vår gröna redovisning

Optimering av kvalitét och miljö

BPI lägger stor vikt vid att konstant höja kvalitétsnivån och på att reducera den negativa miljöpåverkan. Därför har vi utvecklat en ny typ av MDI-baserat skum.   Vid BPI har vi alltid använt MDI för allt självtillverkat, hårt och flexibelt skum för att säkerställa de mest arbetsmiljövänliga förhållandena i våra produktionsenheter. Med det nya skummet med låg emission har vi gått ett steg längre. Som några av de första skumproducenterna i Europa har BPI tagit de nya Low Emission-råvarorna i bruk vid produktionen av flexibelt MDI-baserat skum.

Anmärkningsvärdä fördelar

Med Low Emission uppnås bl.a. en bättre kvalitét hos slutprodukten och dessutom är råvarorna mer miljövänliga än det som har används tidigare:

 • Producerat med miljövänliga råvaror
 • Halogenfritt
 • Lever upp till både CAL117 A & D och BS5852 Crib 5
 • Kan godkännas enligt Svanenmärket och Økotex
 • Samma långa levnadstid på slutprodukten
 • Snyggare yta efter gjutning
 • Mer öppen cellstruktur, vilket leder till ett bättre fäste vid limning

En hållbar produktion

Miljö och kvalitet

En hög kvalitet med hänsyn till miljön, ligger till grund för BPI. Vi har en toppmodern produktionsanläggning som garanterar hög och jämn kvalitet och våra medarbetare är stolta över att våra produkter uppfyller våra högkvalitativa och miljömässiga krav.

Miljö

Hos BPI är du säker på en miljömedveten leverantör, där vi ständigt lägger stor vikt på att minska negativ miljöpåverkan från vår produktionsprocess. Detta återspeglas bland annat av flera åtgärder. genom återvinning och miljövänlig produktion, där det lönar sig att tänka grönt.

Low Emission

BPI är en av de första skumproducenterna i Europa som har implementerad råvaror med låga utsläpp i produktion av MDI-baserat skum. Fördelen är inte bara en bättre produktkvalitet, men också en minskning av negativ miljöpåverkan. Fördelarna med hållbar produktion är många.

Miljöpolitik

För BPI handlar det inte bara om att vara medveten om miljön utan också av de utmaningar den ger företaget. Det  handlar även om effektivitet och energiförbrukning. Vi söker ständigt nya möjligheter att skydda miljön, och vi ställer ständigt höga krav till olika miljöområden. Detta återspeglas i vår övergripande miljöpolitik.

Kvalitet

Kvaliteten ligger i detaljerna. Djup branschkännedom och fokus på arbetsprocesserna helt in till kärnan av din verksamhet garanterar att du får värdeskapande lösningar.  

Hög kvalitet – en självklarhet

Vi strävar konstant efter en produktion med en hög grad av felfria produkter, samtidigt med att vi ger våra kunder en optimal service. Vi ser till att vår servicenivå och produktkvalitet alltid är så bra att de förtjänar och vinner våra kunders tillit och därmed blir en naturlig orsak för kunden att välja oss som samarbetspartner för utveckling och produktion.

Ett problemfritt produktionsflöde

Kvaliteten i produktionen är en av BPI’s grundstenar. Vi är medvetna om att det är den höga kvalitetsnivån, precisionen och enhetligheten i produktionen av skumämnen, som medverkar till att kundens produktion fortsätter utan problem. Vi är vår egen största kritiker och kompromissar aldrig med kvaliteten, oavsett orderns storlek.

Berätta om din verksamhet

Vi vill hellre höra om våra kunders verksamheter än att berätta om vår egen. Detta, eftersom det är det enda sättet för oss att få reda på vad som är viktigt för våra kunder. Kännedom om arbetsgången i våra kunders verksamheter är väsentliga så att vi kan anpassa utveckling och produktion på bästa sätt efter kundens behov. Vi tror att våra kunder helst vill koncentrera sig på att hålla ordning på sina egna uppdrag och projekt. Detta görs enklast genom et tät samarbete och hög tillid till sin leverantör. Därför är det viktigt för oss att vår arbetsprocess är nära kunden och transparent. Vi har fokus helt ner till minsta detalj, eftersom vi vet att de är de små detaljerna som gör skillnaden.

Värt kvalitetpolitik

Kvalitet är inte bara något vi lägger vikt på för att vi måste. Kvalitet är en integrerad del av BPI, som tillför värde både till våra kunder och till verksamheten. Vi jobbar strukturerat på följande:

 • Förmedla den bästa möjliga rådgivningen och vägledningen till kunderna
 • Sätta kunden i centrum och ta hänsyn till kundens behov och förväntningar för rätt kvalitet och pris, med ändamålet att säkra en hög grad av kundtillfredsställelse.
 • Öka kundtillfredsställelsen genom att leverera kvalitetsprodukter och tjänster
 • Löpande förbättra och garantera produkternas kvalitet
 • Garantera en målinriktad utveckling av den enskilda medarbetarens personliga och professionella kompetens
 • Arbeta för ett värdeskapande samarbete med våra leverantörer
 • Löpande insamling av förbättringsförslag till kvalitetsstyrning genom bl.a. intern revision och återkoppling från kunder
 • Målinriktat arbeta på att efterleva kraven i kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2015

CSR och certifikat

Miljö- och arbetsmiljöåtgärder övervakas kontinuerligt för att säkerställa att alla lagar, förordningar och rättsliga åtgärder följs strikt. Nedan hittar du våra certifieringar samt BPIs uppförandekod, som är ett övergripande uttryck för företagets inställning till arbetsmiljö och miljö.

UN Global Compact

I 2014 kom vi desuden med i UN Global Compact. Vi giver i en skrivelse til dette foretagende udtryk for vores hensigt om i virksomhedsdrift og -strategi at gøre brug af ti universelt anerkendte principper inden for områderne menneskeret, arbejdsvilkår, miljø og bekæmpelse af korruption. For yderligere oplysninger om vores aktiviteter til fremme af virksomhedens sociale ansvar henvises til vores tilsagnserklæring til den omgivende verden.

Af hensyn til miljøet er udskrivning af vores COP-rapport ikke muligt. Tak for din forståelse.

Från det första steget kommer du att känna att vi kan nå långt

Kvalitetsuppfattning kan vara annorlunda. Vid BPI försöker vi alltid ge en gemensam uppfattning av hög kvalitet, eftersom det ger både kunder och oss värde på både kort och lång sikt.

Möt en av våra kundtjänstpersonal eller produktspecialister och få ett intryck av kvaliteten i det möjliga samarbetet.

Kontakta oss här