Afsnit 4

Vigtigheden af LCA på produktniveau

Certificeringer er fortsat en væsentlig del i produktudviklingen, men det er måske på tide at gentænke deres vigtighed til fordel for faktiske forandringer. 

ESG-målsætninger er et vigtigt værktøj til at sætte nye standarder og skabe klare bæredygtighedsmål. Men målene skal omsættes til handling og et lavere CO2-aftryk. 

LCA kan bidrage til at finde nye måder, hvorpå vi kan nedbringe vores klimaaftryk, og dermed nå de globale bæredygtighedsmålsætninger. 

Certificeringer kan hjælpe med at etablere et udgangspunkt for bæredygtighed, men det bliver et problem, når en virksomhed gerne vil gøre mere, end det der kræves, da der ikke er ret meget rådgivning at hente. 

Derfor bør LCA på produktniveau være grundlaget for at gøre en forskel for miljøet .