Whistleblower-ordning

Bramming Plast-Industri A/S ønsker, at alle skal føle sig trygge ved at udtrykke sig frit og ved at rejse eventuelle bekymringer, herunder hvis de oplever ulovlig eller uetisk adfærd.

Whistleblower-ordningen er en sikker og anonym platform, til at rapportere bekymringer om ulovlig eller uetisk forretningsadfærd relateret til Bramming Plast-Industri A/S.

Whistleblower-ordningen er udelukkende beregnet til at rapportere alvorlige omstændigheder eller mistanke herom. Dette omfatter overtrædelser af love, regler, interne politikker og retningslinjer eller etiske standarder.

Alle ansatte i Bramming Plast-Industri A/S samt eksterne personer kan afgive en anmeldelse vedrørende en bekymring relateret til Bramming Plast-Industri A/S som led i hans/hendes engagement eller arbejde.

Whistleblower-ordningen omfatter et elektronisk rapporteringssystem. Indberetninger foretages elektronisk, og det er muligt at afgive en indberetning skriftligt via systemet.