Tænk grønt

For BPI handler en grøn tankegang ikke udelukkende om, at vi er bevidste om miljøet og de udfordringer det giver for virksomheden. For os handler det også om effektivitet og energiforbrug. Foruden lægger vi vægt på vores kunders oplevelse af kvalitet, og vi garanterer, at vores produkter altid har en kvalitet, som vi selv kan stå inde for.
Vi ønsker at:

Mindske vores produkters miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og bortskaffelse

Effektivisere brugen af råvarer, vand og energi for at belaste miljøet mindst muligt

Begrænse affald og udledning fra vores produktion og aktiviteter i øvrigt

Opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere

Fremme ansvarlige miljøholdninger hos vores medarbejdere

Søge at opnå bedre miljøstandarder gennem et tæt samarbejde med leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere

Relevante miljø- og arbejdsmiljølovgivninger overvåges løbende for at sikre, at virksomhedens aktiviteter foregår inden for de fastlagte lovkrav.

Hent vores grønne regnskab

Optimering af kvalitet og miljø

Hos BPI lægger vi stor vægt på konstant at højne niveauet for kvalitet og på at reducere negative miljøpåvirkninger. Derfor har vi udviklet en ny MDI-baseret skumtype. Hos BPI har vi altid anvendt MDI til alt egenproduceret skum (både hårdt og fleksibelt), og dette med baggrund i at sikre de mest arbejdsmiljøvenlige forhold i vore produktionsenheder. Med det nye Low Emission skum går vi skridtet videre. Som nogle af de første skumproducenter i Europa har BPI taget de nye Low Emission råvarer i brug til produktion af fleksibelt MDI-baseret skum.

Åbenlyse fordele

Med Low Emission opnås bl.a. en bedre kvalitet på slutproduktet, ligesom råvarerne er mere miljøvenlige end de tidligere anvendte materialer. MDI-baseret skum har blandet andet følgende fordele:

 • Er produceret med miljøvenlige råvarer
 • Er halogen fri
 • Kan overholde både CAL117 A & D og BS5852 Crib 5
 • Kan godkendes til Svanemærket og Økotex
 • Giver samme lange levetid på slutproduktet
 • Giver pænere overflade efter støbning
  • Har mere åben cellestruktur, således der opnås en bedre vedhæftning ved limning

En bæredygtig produktion

Miljø & kvalitet

En høj kvalitet, under hensyntagen til miljøet, er fundamentet for BPI. Vi har et topmoderne produktionsapparat, som sikrer en høj og ensartet kvalitet og vores medarbejdere sætter en ære i at vores produkter lever op til vores høje kvalitets- og miljøkrav.

Miljø

Med BPI er du sikret en miljøbevidst leverandør, hvor vi konstant lægger stor vægt på at reducere negative miljøpåvirkninger af vores produktionsproces. Dette kommer til udtryk gennem flere tiltag bl.a. gennem genanvendelse og miljørigtig produktion, hvor det betaler sig at tænke grønt.

Low Emission

BPI er nogle af de første skumproducenter i Europa, der har taget Low Emission råvarer i brug til produktionen af MDI-baseret skum. Fordelen er ikke bare en bedre produktkvalitet, men også en reduktion af negative miljøpåvirkninger. Fordelene ved en bæredygtig produktion er mange.

Miljøpolitik

For BPI handler en grøn tankegang ikke udelukkende om, at vi er bevidste om miljøet, og de udfordringer det giver for virksomheden. For os handler det også om effektivitet og energiforbrug. Vi søger hele tiden nye muligheder for at værne om miljøet, og vi stiller konstant krav til miljøområdet – dette er afspejlet i vores generelle miljøpolitik.

Kvalitet

Kvaliteten ligger i detaljen. Indgående branchekendskab og fokus på arbejdsgangene helt ind i kernen af din forretning garanterer dig en værdiskabende løsning.

Høj kvalitet – en selvfølge

Vi stiler konstant efter en produktion med en høj grad af fejlfrie produkter, samtidig med, at vi yder en optimal service til vores kunder. Vi tilstræber, at vores serviceniveau og produktkvalitet altid er så god, at den fortjener og vinder vores kunders tillid – og dermed bliver en naturlig anledning til at vælge os som samarbejdspartner til udvikling og produktion.

Et problemfrit produktionsflow

Kvalitet i produktionen er en af grundstenene hos BPI. Vi er bevidste om, at netop den høje kvalitet, præcision og ensartethed i produktionen af skumemner medvirker til, at kundens videre produktion forløber uproblematisk. Vi er vores egen største kritiker og går aldrig på kompromis med kvaliteten uanset omfanget af ordren.

Fortæl os om din forretning

Vi vil meget hellere høre om vores kunders forretning end at fortælle om vores egen. Det vil vi, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan få at vide, hvad der er vigtigt for vores kunder. Kendskab til arbejdsgangen i vores kunders forretning er væsentlig for at vi kan tilpasse udvikling og produktion bedst muligt til kundens setup. Vi tror på, at vores kunder helst vil koncentrere sig om at holde styr på deres egne opgaver og de overordnede mål for projektet. Det kan de bedst, hvis de har tillid til, at deres samarbejdspartner har styr på deres del. Derfor gør vi meget ud af, at vores arbejdsproces er kendt og gennemskuelig. Vi holder fokus helt ned til mindste detalje, fordi vi ved, det er de små detaljer, der gør forskellen.

Vores kvalitetspolitik

Kvalitet er ikke bare noget, vi lægger vægt på, fordi vi er nødt til det. Kvalitet er en integreret del af BPI, som tilfører værdi både til vores kunder og til virksomheden. Vi ønsker at:

 • Yde den bedst mulige rådgivning og vejledning til kunderne
 • Sætte kunden i centrum og inddrage kundens behov og forventninger for rigtig kvalitet og pris, med det formål at sikre en høj grad af kundetilfredshed
 • Øge kundetilfredsheden gennem levering af kvalitetsprodukter og ydelser
 • Løbende forbedre og sikre kvaliteten af produkterne
 • Sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer
 • Arbejde for et værdiskabende samarbejde med vores leverandører
 • Løbende indsamle forbedringsforslag til kvalitetsstyring gennem blandt andet interne auditeringer og tilbagemeldinger fra kunder
 • Arbejde målrettet på at kunne efterleve kravene i kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2015

CSR & Certifikater

Miljømæssige og erhvervsmæssige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende for at sikre at alle lovgivninger, regulativer og juridiske foranstaltninger overholdes nøje. Du kan nedenfor finde vores certificeringer samt BPIs Code of Conduct, der er et samlet udtryk for virksomhedens holdning til arbejdsmiljøet og omgivelserne.

UN Global Compact

I 2014 kom vi desuden med i UN Global Compact. Vi giver i en skrivelse til dette foretagende udtryk for vores hensigt om i virksomhedsdrift og -strategi at gøre brug af ti universelt anerkendte principper inden for områderne menneskeret, arbejdsvilkår, miljø og bekæmpelse af korruption. For yderligere oplysninger om vores aktiviteter til fremme af virksomhedens sociale ansvar henvises til vores tilsagnserklæring til den omgivende verden.

Af hensyn til miljøet er udskrivning af vores COP-rapport ikke muligt. Tak for din forståelse.

Fra første skridt vil du fornemme, at vi kan nå langt

Oplevelsen af kvalitet kan være forskellig. Hos BPI forsøger vi altid at tilvejebringe en fælles høj kvalitetsopfattelse, fordi det – både på den korte og den lange strækning – tilfører værdi til både kunde og til os. Mød en af vores kundeservicemedarbejdere eller produktspecialister og få fra starten et indtryk af kvaliteten i et muligt samarbejde.

Kontakt os her