28. marts 2022

Bramming Plast-Industri A/S lancerer et nyt produkt, der er baseret på kasserede madrasser: Setex® Post-Consumer

Den industrielle produktionsvirksomhed, Bramming Plast-Industri A/S, har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, der indebærer en række konkrete og målbare initiativer. Det ene initiativ er at omdanne kasserede madrasser til nye produkter ved hjælp af mekanisk genanvendelse.

Mere end 30 års erfaring med mekanisk genanvendelse af post-industrielt affald gør Bramming Plast-Industri A/S i stand til at producere nye produkter bestående af 100% genanvendte materialer. Derfor kan de nu tilbyde det nye og revolutionerende produkt, Setex® Post-Consumer, som består af kasserede madrasser fra Holland:

”Vi har netop opskaleret vores produktion af det nye produkt med madrasaffald fra Holland, da der endnu ikke er etableret en infrastruktur for særskilt indsamling af brugte madrasser i Danmark. Bramming Plast-Industri A/S er dog en del af projektet ”Partnership for circular economy for discarded mattreses”, som drives af Københavns Kommune, et projekt der handler om at finde løsninger for mere genanvendelse af madrasser. Så der er god chance for, at danske madrasser også genanvendes hos os inden for overskuelig fremtid,” forklarer Kasper Kamp Jensen, R&D Manager hos Bramming Plast-Industri A/S.

Det er første gang, at Bramming Plast-Industri A/S lancerer et produkt, der består af post-consumer affaldsmateriale. De har i mange år produceret granulatskum af fraskær fra deres produktion og bearbejdning af polyuretanskum, og nu har de i samarbejde med partnere bevist, at det er muligt at omdanne madrasaffald til granulatskum i deres interne faciliteter.

Nyt produkt – samme gode egenskaber

Hos Bramming Plast-Industri A/S har R&D-afdelingen foretaget tests, som viser, at produktet har samme egenskaber som det oprindelige produkt af mekanisk genanvendelse, Setex® Post-Industrial. Testene viser ingen udfordringer ift. hygiejne:

”Vi måler både på bakterier før og efter, at vi har processeret materialerne, og når først skummet har været igennem vores anlæg, hvor det bliver dampbehandlet og steriliseret, så har vi renset materialerne for alle potentielle bakterier. Så hygiejnen er der helt styr på,” forklarer Kasper Kamp Jensen.
Udover at have styr på hygiejne og test herfor, oplever Bramming Plast-Industri A/S, at det nye produkt har de samme – og på nogle parametre endda bedre – egenskaber inden for lyd- og vibrationsdæmpning, komfort samt stødabsorbering:

”Vi oplever egentlig, at det supplerer det produkt, som vi allerede har. På de fleste mekaniske parametre performer det bedre end vores postindustrielle produkter. Så det træder ind i vores produktsortiment på lige fod med andre råvarer,” forklarer Thomas Tvedergaard Larsen, CEO hos Bramming Plast-Industri A/S.

Du kan læse mere om produktets egenskaber i dette produktark.

En del af løsningen

Ifølge Europur kasseres der mere end 40 millioner madrasser årligt i Europa, hvor størstedelen havner i deponi eller forbrænding. Det er en stor udfordring for hele polyuretanindustrien, og hos Bramming Plast-Industri A/S er produktlanceringen en del af deres bæredygtighedsstrategi om at være en del af løsningen. En af de konkrete målsætninger i strategien er at skalere andelen af produkter bestående af mekanisk genanvendt materiale:

”Vi har kastet os over det her projekt med en målsætning om, at vi skal have mindst 1.000 tons Setex® Post-Consumer i vores produktion i 2026 – og det ligner endda et lidt forsigtigt mål efterhånden,” afslutter Thomas Tvedergaard Larsen.

Læs mere om Bramming Plast-Industri A/S’ bæredygtighedsinitiativer her.

Læs mere om projektet ”Partnership for circular economy for discarded mattreses”, som drives af Københavns Kommune via nedenstående links:

Kontakt os for at høre mere