13. september 2022

Driftsstatus i Bramming Plast-Industri A/S – Situationen i Ukraine

Bramming Plast-industri A/S finder situationen dybt foruroligende, ikke mindst de menneskelige lidelser, som krigen i Ukraine forårsager.

Hos Bramming Plast-Industri har vi foretaget en lang række præventive tiltag for at skabe tryghed omkring vores forsyningssikkerhed, og da vi allerede fra situationens begyndelse proaktivt har taget vore forholdsregler, er risikoen for driftsforstyrrelser generelt lav.

Vi følger nøje udviklingen, og herunder kan du altid følge vores aktuelle driftsstatus.

AKTUEL DRIFTSTATUS: NORMAL

LEVERINGSTID:  NORMAL

RÅVARER: Forsyning normal,  Stærkt forhøjede priser

ENERGI: Forsyning normal,  Stærkt forhøjede priser

TRANSPORT & LOGISTIK: NORMAL, Forhøjede priser

Kontakt BPI for yderligere information:

Tlf: +45 7957 1000

E-mail: info@bpi.dk

Operational status in Bramming Plast-Industri A/S – The situation in Ukraine

Bramming Plast-Industri A/S is deeply concerned with the situation in Ukraine, and especially with the human sufferings the war in Ukraine causes.

At Bramming Plast-Industri A/S, we have taken preventive measures to ensure security in our supply at a very early stage leading to a low risk of operational interruptions in general.

However, we are monitoring the development closely, and you can continuously follow our operational status here:

ACTUAL OPERATIONAL STATUS:  NORMAL

DELIVERY TIME: NORMAL

RAW MATERIAL: Supply normal,  High price increases

ENERGY: Supply normal,  High price increases

TRANSPORT & LOGISTICS: NORMAL, Price increases

Contact Bramming Plast-Industri A/S for further information:

Tel.: +45 7957 1000

E-mail: info@bpi.dk