14. april 2019

En bredside fra Ørsted og BPI

Et af verdens førende, grønne energiselskaber, med en overordnet vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, tænker alle detaljer ind – også når det gælder den daglige drift. Således blev selskabets kombinerede gas- og oliekraftværk – ”Skærbækværket” i Sydjylland – genstand for en enestående nyudvikling til at skåne havnemiljøet og farvandet omkring Lillebælt. Med vanlig hang til at tilslutte sig nye miljøforanstaltninger og produktudviklinger, der tager hensyn til naturen, var BPI straks med på idéen, da Ørsted præsenterede udfordringen.

Skærbækværket ved Kolding fjord leverer 2/3 af varmen til Trekantområdets 55.000 fjernvarmeforbrugere. Anvendelsen af bæredygtig biomasse i form af træ, som ikke kan bruges til andet, udgør størstedelen af kraftvarmeværkets miljøvenlige brændsel og er et vigtigt skridt i kommunernes og borgernes grønne omstilling.

Der er tale om træflis fra bæredygtig skovdrift – dvs. der, hvor resttræet fra tømmerproduktion har lav økonomisk værdi for skovejere. Dermed er der udelukkende tale om et affaldsprodukt – f.eks. i form af grene og toppe fra store træer, udtyndingstræ, uønskede krat og småtræer på landbrugsarealer, frasorterede stammer ramt af råd og sygdom, udtjente træer eller savsmuld og bark. Skov fældes altså ikke med det formål at producere biomasse til energi.

Skærbækværket forbruger mellem 400- og 500.000 ton flis om året, der sejles ind fra Norden, Baltikum og Den Iberiske Halvø. Kajen ved værket er udvidet, så den kan klare anløb af op til 30 skibe med træflis om måneden i fyringssæsonen.

Det var under disse losninger, at processen med at undgå spild blev aktuel. Det var nødvendigt at udtænke en metode til at undgå, at noget af træflisen havnede i vandet, når man løftede det fra skibet og til land.

De eksisterende åbne pullerter ydede godt nok det fornødne stødværn mod de store, 3-4.000 tons flislastede, tunge jernskibe, men under hver losning risikerede man, at en lille mængde træflis endte i havnebassinet.

I august 2018 får Ørsteds projektansvarlige øje på muligheden for at anvende BPIs særlige PUR-skum og kontakter BPIs udviklingsafdeling for et møde. Ørsted stillede nogle specifikke krav til løsningen, hvor der skulle tages hensyn til mange forskellige faktorer:

Materialet skulle være stabilt, nemt at montere, kunne modstå vind og vejr, sol og saltvand, belastning fra skibenes voldsomme jernfendere og slitage fra tunge trosser og andet losningsmateriel, støjgener i nærområdet – ja … sågar mågeekskrementer.

Endelig skulle det også være tilpasnings-/monterings- og – ikke mindst – rengøringsvenligt ift. de allerede eksisterende åbne pullerter på havnekajen.

Efter udviklingsmødet i aug/sep 2018 blev BPI klar med første prøveordre i november samme år. Herefter aftaltes nogle tilpasninger, og 2. prøveordre fulgte kort efter.

Samarbejdet mellem Ørsted og BPI forløb planmæssigt og gnidningsløst. Alle aftaler blev overholdt, og levering skete til tiden.

Således står Skærbækværket i dag med en anderledes, spændende nyudvikling til optimeret havnekajsbeskyttelse og – ikke mindst – et miljøhensyn, der efterlever Ørsteds virksomhedspolitik.

Et miljøhensyn, BPI deler opfattelsen af – og måske kan inspirere andre havnemiljøer.

Kontakt en af vores sælgere for at høre mere