Medarbejderportræt

Mette Gadeberg

Executive Secretary

Hvor længe har du arbejdet hos BPI, og hvad er dit arbejdsområde?
Jeg blev ansat i 1993 som elev i salgsafdelingen, hvor jeg håndterede tekniske ordrer lige fra ordreindgang til varen lå i lastbilen, parallelt med indkøbsrelaterede opgaver. Desuden løste jeg løbende opgaver for vores direktør, og siden 2008 har jeg arbejdet som direktionssekretær. Min nuværende stilling består primært i mødekoordinering og opfølgning, kalenderstyring, eventarrangering, rejseplanlægning, HR-opgaver og trivselsindsatser.

Hvordan oplever du, at kulturen er hos BPI?
Hvis jeg med få ord skal beskrive vores kultur vil jeg sige: uformel, venlig og omstillingsparat. Mit indtryk er, at det er nemt at komme ind i virksomheden og blive en del af fællesskabet og kulturen. Vi er et godt mix af medarbejdere med forskellige anciennitet og kvaliteter, som formår at arbejde tværorganisatorisk. Derudover har vi stor synlighed ift. vores overordnede mål, og det skaber en tydelig fælles retning, som vi sammen arbejder hen imod.

Hvad er det bedste ved dit job?
Det er utrolig privilegeret at være i en virksomhed – og funktion – med konstant udviklingspotentiale og bred berøringsflade på tværs af afdelinger i både Bramming og vores datterselskab i Lipiany i Polen. Og så er det dagligt motiverende at være en del af en organisation, hvor der er mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt.

Hvad vil du fremhæve til en, der overvejer at søge et job hos BPI?
Hvis du vil mødes af spændende udfordringer dagligt, hvor dine bidrag er væsentlige og værdiskabende i opgaveløsningen, og du ønsker at være i en åben organisation i en international virksomhed i konstant udvikling, så søg job hos BPI.