Afsnit 2

Forstå støj for at forstå dit produkt

Støjreduktion er en kompleks opgave, hvor mange komponenter kan være potentielle støjkilder.

Se webcastet og lær mere om, hvorfor det er vigtigt at forstå støj for at forstå dit produkt.